Legislatie


Legislatie specifica masuratorilor din instalatiile electrice:Legislatie VERIFICARI ELECTRICE

1. Firma care emite buletine PRAM si efectueaza lucrari la instalatiile racordate la  Sistemul Energetic National trebuie sa fie atestata ANRE:

Ordinul 24 din 20 iulie 2007 (Ordinul 24/2007)Regulamentul din 20 iulie 2007   -   Art. 2. – (1)

 

2. Buletinele PRAM emise de catre firmele neatestate ANRE sunt NULE si acest lucru constituie CONTRAVENTIElegislatie

Regulamentul din 20 iulie 2007

Art. 2. – (2) In conformitate cu prevederile art. 86 lit. t) din Legea nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, proiectarea si executarea de lucrari in instalatiile electrice fara atestat constituie contraventie.

 

3. Persoana care efectueaza verificarea PRAM trebuie sa fie electrician autorizat ANRE

a) executarea interventiilor la instalatiile electrice (depanari, reparari, racordari etc.) trebuie sa se faca numai de catre personal calificat in meseria de electrician, autorizat si instruit pentru lucrul respectiv;

b) Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie exploatate, intretinute, reglate, reparate si puse sub tensiune numai de catre personal calificat in meseria de electrician autorizat din punctul de vedere al securitatii muncii.

c) electrician autorizat – persoana fizica, titulara a unei legitimatii emise de autoritatea competenta, autorizata in conditiile regulamentului pentru a desfasura, conform competentelor acordate, activitati de proiectare/executare a instalatiilor electrice racordate la SEN;

d) Conform legislatiei in vigoare, numai electricienii autorizati au voie sa intervina asupra instalatiei electrice, chiar daca aceasta se afla in interiorul locuintei dumneavoastra.
Un electrician autorizat are o legitimatie emisa de ANRE(autoritatea competenta in domeniul energiei), care ii da dreptul sa intervina asupra instalatiei electrice conectata la sistemul electroenergetic national. De aceea aveti obligatia, sa angajati numai electricieni autorizati si dreptul sa-i legitimati pe cei pe care ii chemati sa va ajute. Acesta obligatie rezulta si din contractul pe care il aveti cu furnizorul de energie electrica.
Nu va lasati pacaliti de mesterii care repara tot. Pentru problemele pe care le aveti, trebuie sa apelati la un electrician autorizat, daca nu vreti sa aveti surprize neplacute.

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare. Ordinul nr. 1497/13.05.2011 al Ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului.

Legi specifice privind respectarea standardelor tehnice de masura si dovada implementarii acestora in companie. Necesitatea efectuarii masuratorilor conform procedurilor tehnice interne de lucru specifice P.R.A.M.

 

4.  D.G.P.S.I.-004 – DISPOZITII GENERALE – privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatic: 

Art. 20. – Legaturile la pamant trebuie verificate astfel:
a) zilnic, vizual;
b) periodic, prin personal specializat se masoara valoarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant, precum si asigurarea continuitatii la instalatiile electrice.

Art. 94. – Masurarea rezistentei de dispersie pentru instalatia de legare la pamant se face:
a) in instalatii subterane si in instalatii locale de legare la pamant, cel putin de doua ori pe an;
b) la retelele generale de legare la pamant, cel putin o data pe an.

 

5. Hotararea de Guvern 1146 din 2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate  pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca    (Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 3 octombrie 2006)

Art. 3.3.16.2. Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie verificate la receptie, inainte de punerea in functiune si apoi periodic in exploatare, precum si dupa fiecare reparatie sau modificare, fiind interzisa punerea sub tensiune a instalatiei, utilajului sau echipamentului care nu a corespuns la una dintre aceste verificari.

 

6. HOTĂRÂRE Nr. 1146 din 30 august 2006 – privind cerinŃele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de  munca

 

7. Norme tehnice

NTE 01 116/2001 – Norma tehnica energetica privind incercarile si masuratorile la echipamente si instalatii electrice:

20.1. Masurarea rezistentei de dispersie
Conditii de executie a probei
Verificarea va fi efectuata numai de catre personal instruit pentru astfel de masurari.
Momentul efectuarii probei
B. Instalatii de joasa tensiune,cu exceptia stalpilor, o data la 2 ani, iar in exploatarile subterane, de doua ori pe an pentru cele locale si o data pe an pentru reteaua generala.
In mediile foarte periculoase – o data pe an.

Verificarile periodice PRAM pot constitui obiective de control ale institutiilor abilitate ale statului in cadrul firmei d-voastra, cum ar fi :Inspectoratul Teritorial de Munca,Protectia Consumatorului si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.

Verificarea periodica a instalatiilor electrice este necesara, deoarece toate instalatiile se deterioreaza din cauza unui numar de factori cum ar fi incarcare excesiva a circuitelor, uzura echipamentelor, coroziune , imbatrinirea izolatiilor.
In consecinta legislatia prevede ca instalatiile electrice trebuie sa fie mentinute intr-o stare corespunzatoare de siguranta, iar pentru aceasta ele trebuie sa fie inspectate si testate periodic.

Aceste verificari cuprind o serie de masuratori cum sunt: rezistenta de izolatie, impedanta de bucla, curentul de scurt circuit, rezistenta de dispersie a prizelor de pamant, continuitatea centurii de impamantare, verificarea aparatelor de protectie inclusiv a disjunctoarelor diferentiale.

In urma analizarii acestor masuratori se emit Rapoartele de incercari pentru instalatia verificata, rapoarte care certifica starea instalatiilor si echipamentelor electrice.

Va putem oferi acest serviciu dispunind de oameni cu calificare si experienta PRAM, cu dotare de aparatura de testare conforma cu legislatia actuala.

Aparatele de masura trebuie sa aiba verificarea metrologica valabila.

Ordin nr. 27 din 16/02/2004 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2004 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 178 din 02/03/2004

legislatie

legislatie2

 

Baza legala:
LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securitatii si sanatatii in munca
ART. 39
(9) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind:
f) prevenirea accidentelor prin electrocutare la executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si a echipamentelor electrice, precum si pentru prevenirea efectelor electricitatii statice si ale descarcarilor atmosferice;

HOTARARE nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca 3.3.18. Mijloacele si echipamentele electrice de protectie trebuie sa fie verificate, in conformitate cu prevederile reglementarilor si regulilor tehnice aplicabile, inainte de utilizare, la punerea in functiune, dupa reparatii sau modificari si apoi periodic (in exploatare).

Mijloacele si echipamentele electrice de protectie trebuie sa fie verificate, in conformitate cu prevederile reglementarilor si regulilor tehnice aplicabile, inainte de utilizare, la punerea in functiune, dupa reparatii sau modificari si apoi periodic (in exploatare). (Hotarare nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

Baza legala: Verificarea si masurarea vor fi executate in conformitate cu legislatia in vigoare privind normele de sanatate si securitate in munca in instalatiile electrice:

 • STAS 12604/4 – 89,
 • STAS 12604/5 – 90,
 • PE 116,
 • PT-16
 • Legea 318/2003,
 • Legea 319/2006,
 • DGPSI 004,
 • HG 1146/06 Anexa1 pct 3.3.2.3
 • Normativ T7-2011

 

ISO9001 TESTE PATPrin certificarea ISO 9001:

 • se confirma ca in interiorul organizatiei activitatile sunt administrate/ gestionate eficace (prin aplicarea managementului calitatii in organizatie se asigura nivelul de perfomanta cerut si asteptat de partile interesate de rezultatele organizatiei)
 • organizatia primeste un asa numit „Certificat ISO 9001”. Documentul prezentat tertelor parti contribuie la cresterea increderii acestora in capabilitatea organizatiei de a-si indeplini angajamentele.