Verificator proiecte


ordin

Verificarea proiectelor de instalatii electrice, realizate in baza atestatelor ce permit intocmirea acestora, se face de catre specialisti autorizati ca “Verificator de proiecte”, cu  respectarea legislatiei in vigoare si in conformitate cuverificare proiecte instalatii electrice prescriptiile si normele tehnice aplicabile, fiind in responsabilitatea titularului de atestat ce a intocmit documentatia de proiectare ori a beneficiarului, de contractare a acestei activitati cu specialisti de terta parte.

Verificarea executiei instalatiilor electrice, realizate in baza atestatelor ce permit executia acestora, se face de catre specialisti autorizati ca “Responsabil tehnic cu executia”, in conformitate cu legislatia in vigoare, cu prescriptiile si normele tehnice aplicabile, fiind in responsabilitatea titularului de atestat, prin angajati ai acestuia, in conditiile prevazute in prezentul Regulament.

Verificarea executiei instalatiilor electrice, realizate in baza atestatelor ce permit executia acestora, se face de catre specialisti autorizati ca “Responsabil tehnic cu executia”, in conformitate cu legislatia in vigoare, cu prescriptiile si normele tehnice aplicabile, fiind in responsabilitatea titularului de atestat, prin angajati ai acestuia, in conditiile prevazute in prezentul Regulament.

Responsabil tehnic cu executia – Persoana fizica autorizata, responsabila, in conditiile legii, cu implementarea sistemului de calitate in realizarea instalatiilor electrice, care se asigura de respectarea cerintelor de personal calificat si de echipamente specifice, care sa dea garantia respectarii exigentelor de calitate stabilite in prevederile legale si in documentatia aferenta realizarii lucrarilor de montaj, verificata si aprobata.

Verificator de proiecte – Persoana fizica autorizata, responsabila, in conditiile legii, cu verificarea continutului documentatiei necesare realizarii instalatiilor electrice, in conformitate cu exigentele cuprinse in prevederile legale, care indeplineste urmatoarele atributii: verificarea existentei continutului-cadru a documentatiei, pe faze de proiectare, incadrarea documentatiei in exigentele legale inclusiv a normelor PSI, de securitate si sanatate in munca, respectarea prevederilor legale cu privire la urbanism si sistematizare, verificarea legalitatii solutiilor adoptate in documentatii, verificarea conformitatii documentatiei de executie a lucrarilor cu reglementarile legale si tehnice specifice.