Management & Audit

Certificat energetic, Management energetic, Audit energetic


OG nr. 22/2008

OG nr. 22/2008 Capitolul I – Dispozitii generale Art. 1 (1) Scopul prezentei ordonante il constituie crearea cadrului legal pentru elaborarea si aplicarea politicii nationale de eficienta energetica. (2) Prezenta ordonanta se aplica furnizorilor de servicii energetice, prin care se realizeaza masuri de imbunatatire a eficientei energetice, distribuitorilor de energie, operatorilor sistemului de distributie si […]

Decizia nr. 1.765/2013

Decizia nr. 1.765/2013 Avand in vedere prevederile art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 409/2009, in temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. […]

Ordinul nr. 8/2012

Ordinul nr. 8/2012 In baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, cu completarile ulterioare, in temeiul […]

manager

Manager Energetic

Atestat A.N.R.E. Consultanta si reprezentare de specialitate Reprezentarea societatii la controalele A.N.R.E. ca manager energetic atestat. Intocmirea Declaratiei si a Chestionarului A.N.R.E.   Reprezentarea societații la controalele A.N.R.E. ca manager energetic atestat Intocmirea Declarației și a Chestionarului A.N.R.E. Intocmirea Planului de Utilizare Eficienta a Resurselor Energetice Urmarirea PUERE Analiza bilanțurilor energetice Oferte preț, pentru servicii, […]

Certificat energetic

Certificatul de performanta energetica este necesar la: vanzarea sau cumpararea unui imobil inchirierea unui imobil finalizarea constructiei unei cladiri noi Incepand cu 1 ianuarie 2011 daca vinzi, inchirezi sau doresti sa iti reabilitezi termic locuinta, ai nevoie de un certificat energetic. Prevederea legala este valabila si pentru constructiile noi carora nu li s-a facut inca […]

Clip_68
AUDIT ELECTROENERGETIC

Audit electroenergetic si complex

AUDIT ELECTROENERGETIC SI AUDIT COMPLEX Audit energetic: Audit electroenergetic – urmareste contabilizarea fluxurilor de energie electrica; Audit termoenergetic – urmareste contabilizarea fluxurilor de energie termica; Audit complex – urmareste contabilizarea tuturor formelor de energie ale caror fluxuri sunt monitorizate in interiorul conturului de audit. Bilantul energetic constituie un mijloc eficient de stabilire a masurilor tehnico-organizatorice […]