Succesiunea Fazelor R,S,T


Procedura tehnica interna pentru determinarea corecta a succesiunii fazelor :

Dupa incheierea contractului, Seful de laborator PRAM, impreuna cu Inginerul energetic si cu Lucratorul desemnat, in vederea furnizarii serviciilor de calitate, in conditii de securitate si sanatate a lucratorilor proprii si ai clientului si cu respectarea cerintelor/proprietatii clientului,  efectueaza instruirea personalului tehnic al laboratorului PRAM cu:

a)    prezentele instructiuni tehnice;

b)    instructiunile de utilizare ale echipamentelor/aparatelor tehnice utilizate (carti tehnice, manuale de utilizare, etc.);

c)    masurile de securitate si sanatate si de prevenire a incendiilor si/sau exploziilor necesare a fi luate pe toata durata existentei in locatie si a furnizarii serviciilor;

d)    necesitatea respectarii cerintelor clientilor si a standardelor, normativelor si cerintelor legale;

e)    consecintele nerespectarii masurilor de securitate si sanatate si de prevenire a incendiilor/exploziilor specifice locatiei unde se vor realiza activitatile de masurare.

 

Mod de realizare masuratoare:

Modul de realizare si inregistrarile procesului de instruire se vor supune cerintelor procedurii Competenta, instruire si constientizare cod POC-L.PRAM-06

succesiunea fazelor la motoare succesiunea fazelor

Sageti in sensul acelor de ceasornic: succesiunea corecta a fazelor.  Sageti in sens invers acelor de ceasornic: succesiune incorecta a fazelor.

img-plus

diagrama succesiunea fazelor