Materiale electroizolante


INFO ! In atentia beneficiarilor !!

Materialele electroizolante se testeaza doar in curent alternativ la frecventa de 50 Hz. Respectand acesti parametrii testul se realizeaza in conditii normale de exploatare !

Nu se efectueaza testare in curent continuu daca echipamentele se utlizeaza in curent alternativ ! Este permisa testarea in curent continuu (de 2,5 ori tensiunea in altenativ) dar curentul de scurgere nu este normat !!! Daca curentul de scurgere nu este normat nu se aplica STAS-ul.

Transformatorul de inalta tensiune, utilizat la incercari va avea puterea de minimum  200VA .

 

Mijloacele de protectie aflate in dotare individuala sau colectiva (echipa, instalatie) se pastreaza, se intretin, se utilizeaza si se pre­zinta periodic la verificare, prin grija celui care le are in dotare (fie­care salariat in parte sau
cizma electroizolanta
seful echipei, statiei etc). Prezentarea la verificare se face in ambalajul propriu ai obiectului.

Incercarea electrica a mijloacelor de protectie trebuie sa fie precedata de o revizie exterioara amanuntita, dupa care, numai in cazul rezultatelor corespunzatoare, se va trece la incercarea electrica.

Revizia exterioara consta in verificarea integritatii partii de portelan, a stratului de lac, a suprafetei si a altor parti izolante similare, a bunei stari a partii de lucru si a celorlalte parti ale mijlocului de protectie, a prezentei numarului de ordine, a celorlalte indicatii etc. Cu aceasta ocazie se va face stergerea de praf si, eventual, curatirea obi­ectului. Daca mijlocul de protectie prezinta defecte evidente, daca nu corespunde normelor de protectie a muncii pentru instalatii electrice sau daca lipseste numarul de ordine, incercarea nu se executa inainte de eliminarea acestor deficiente.

 

Mijloacele de protectie trebuie incercate in exploatare in urmatoarele situatii :

 • inainte de a fi date in folosinta ;
 • periodic, la termenele stabilite ;
 • cand apare un defect sau un semn de deteriorare a unei parti ;
 • dupa o reparatie si dupa inlocuirea uneia dintre parti ;
 • daca exista indoieli asupra bunei lor stari.

 

Toate incercarile electrice ale mijloacelor de protectie tre­buie sa se execute numai in instalatii special destinate acestui scop si in conditiile prevazute in instructiunile de utilizare.

Pentru mijloacele utilizate in interior, incercarile se executa in laborator la temperatura ambianta, indiferent de umiditate.

In lipsa unor indicatii exprese din partea fabricantului, mijloacele izolante nu vor fi utilizate in exterior in conditii de precipitatii (ceata, ploaie, ninsoare etc),

Mijloacele izolante, destinate utilizarii in exterior in conditii de umiditate ridicata, ceata (W=100 % etc), vor fi incercate la omologare in conditiile prevazute in caietul de sarcini (C.S.), N.T. R, sau standardul de produs.

Incercarea profilactica periodica a acestor mijloace se va face, de preferinta, in exterior, la temperatura mediului ambiant si in conditiile de umiditate prevazute in C.S., N.T.R. sau STAS. Inaintea incercarii, mijlocul de incercat se va mentine cel putin o ora in conditiile mediului exterior.

In general, mijloacele de protectie se incearca in curent alternativ la frecventa de 50 Hz, masurandu-se curentii de scurgere si verificandu-se tensiunea de tinere.

Incercarea mijloacelor de protectie din cauciuc se poate face si in curent continuu (redresat). in acest caz, tensiunea de incercara va fi de 2, 5 ori mai mare ca cea eficace de c.a. Durata incercarii se pas­treaza ca la c. a., iar curentul de scurgere nu se normeaza.

 

Tensiunea de incercare se ridica treptat pana la valoarea de incercare, cu o viteza care sa permita urmarirea indicatiilor aparate­lor de masura. La standurile fara blocajul “tensiune nula”, tensiunea initiala aplicata nu trebuie sa depaseasca 20 % din tensiunea finala de incercare. Timpul de incercare se masoara din momentul stabilirii valorii maxime a tensiunii de incercare si nu trebuie sa depaseasca cu mult timpul prevazut pentru incercarea fiecarui mijloc in parte si nici sa fie mai mic decat acesta. Dupa incercare, tensiunea se scade lent, instalatia se deconecteaza si se leaga la pamant.

Tensiunea de incercare trebuie astfel aplicata, incat sa se verifice intreaga parte izolanta a mijlocului de protectie.

Cauze de insucces ale incercarii:

 • Cand este strapuns, fapt constatat prin variatiile bruste ale tensiunii sau ale curentului de pierderi in dielectric.
 • In cazul incercarilor in curent alternativ, cand curentul de pierderi in dielectric devine mai mare decat valoarea normata maxima admisibila.
 • La observarea (in cazul incercarilor prajinilor, clestilor etc.) conturnarilor sau strapungerilor.
 • La incalziri locale semnificative (Δθ> 20° peste mediul ambiant) ale mijlocului de protectie, constatate prin atingerea cu mana dupa incetarea incercarii si masurate cu aparate.
 • Daca in timpul incercarii valoarea curentului de scurgere prin dielectric nu este constanta, ci creste cu mai mult de 100 % din valoarea initiala dupa atingerea tensiunii de incercare, chiar daca valoarea curentului de scurgere nu depaseste la sfarsitul incercarii valorile prescrise pentru manusi electrice si pentru galosi electroizolanti.

Dupa fiecare incercare a unui mijloc de protectie se va in­tocmi un buletin de incercare in doua exemplare, dintre care unul (originalul) se trimite impreuna cu mijlocul de protectie la unitatea ca­reia ii apartine, iar celalalt (copia) se pastreaza la laboratorul care a efectuat incercarea.

Ambele exemplare ale buletinului de incercare trebuie sa fie sem­nate de catre persoana care a executat incercarea (seful de lucrare) si de catre seful laboratorului.

 

Buletinul de incercare trebuie sa cuprinda urmatoarele date :

 • numarul de inregistrare al buletinului si numarul de serie al mij­locului de protectie ;
 • data incercarii ;
 • denumirea mijlocului de protectie ;
 • tensiunea nominala a mijlocului de protectie ;
 • unitatea posesoare ;
 • tensiunea de incercare ;
 • durata incercarii ;
 • curentul de scurgere;
 • rezultatul incercarii (reusit sau rebutat) ;
 • tensiunea instalatiei in care poate fi utilizat ;
 • data incercarii urmatoare ;
 • semnatura celui care a efectuat incercarea ;
 • semnatura sefului laboratorului de incercari.

 

Pe mijlocul de protectie incercat se aplica, de catre labora­torul care a executat incercarea, o stampila sau o eticheta cu urmato­rul cuprins :

Nr..
Se poate folosi in instalatii de….. kV
Expira la (data, luna, anul)

 

Stampila sau eticheta trebuie sa fie clar vizibila. Locul de aplicare al stampilei sau etichetei se afla, in cazul prajinilor izolante, indica­toarelor etc., langa marginea de prindere cu mana a acestora, mai sus de inelul de sprijin sau,in cazul manusilor, cizmelor electroizoiante etc., in exterior, langa margine.

Cizmele, manusile, galosii si covorasele electroizolante care nu au reusit la incercare se rebuteaza; celelalte categorii de mijloace de protectie se repara, daca este posibil, si se reincearca.

 

Manusi electroizolanteManusi_electroizolante

Incercarea se poate executa atat in curent alternativ, cat si in cu­rent continuu.

In curent alternativ tensiunea de incercare este de 7,5 kV pentru manusile de inalta tensiune si de 2,5 kV pentru manusile de joasa ten­siune. In curent continuu tensiunea de incercare este de 19 kV, respec­tiv 6,5 kV.

Durata incercarii este de 1 minut.

Curentul de scurgere nu trebuie sa depaseasca urmatoarele valori:

 • 5,5 mA la tensiunea de incercare de 7,5 kV ;
 • 3,5 mA la tensiunea de incercare de 2,5 kV.

Incercarea se executa cel putin o data la 6 luni pentru manusile de joasa tensiune si cel putin o data pe an la manusile de inalta tensiune. Iu curent continuu valoarea curentului de scurgere nu se normeaza.

Cizme (galosi si sosoni) electroizolante

Incercarea se poate executa atat in curent alternativ, cat si in cu­rent continuu. Teniunea de incercare in curent alternativ este de:

 • 7,5 kV pentru cizmele si sosonii electroizolanti de inalta tensiune;
 • 2,5 kV pentru galosii si cizmele electroizolante folosite in instalatiile de joasa tensiune;

Durata incercarii este de 1 minut. In curent continuu tensiunea de incercare este de 19 kV, respectiv 6,5 kV.

 

Curentul de scurgere nu trebuie sa depaseasca urmatoarele valori:

 • 5,5 mA la tensiunea de incercare de 7,5 kV ;
 • 3,5 mA la tensiunea de incercare de 2,5 kV.

Incercarea se executa cel putin o data la 6 luni.

In curent continuu valoarea curentului de scurgere nu se normeaza.

 buletin