P.A.T.


MASURATORI PAT – PORTABIL APPLIANCES TESTER

masuratori pat generale

In viata de zi cu zi suntem inconjurati de tot felul de dispozitive electrice. Pentru o functionarea in siguranta a
echipamentelor si pentru a mentine eficienta acestora este recomandata testarea lor periodica. Este  foarte important sa se realizeze pericolele care pot aparea la functionarea incorecta a acestor echipamente si ce implicatii deosebit de grave pot decurge de aici.

Pentru aceasta, producatorii de echipamente de masurare au dezvoltat de-a lungul timpului aparate speciale pentru testarea sigurantei echipamentelor electrice, luandu-se in considerare standardele si reglementarile privind testele aplicate dispozitivelor electrice.

Aceste echipamente sunt denumite PAT (provenind din “Portabil Appliances Tester”) si sunt folosite pentru testarea conductorului de protectie,  a rezistentei de izolatie si a curentilor de scurgere. Ele pot efectua teste functionale, adica masurarea puterii si a altor parametri in timpul functionarii echipamentelor electrice.

Parametrii tehnici si de functionalitate ale testelor echipamentelor electrice  trebuie sa permita o inspectie completa a starii tehnice ale echipamentelor electrice si ale uneltelor, inclusiv verificarea parametrilor de baza ai dispozitivelor trifazate. Aceste instrumente trebuie sa verifice parametrii retelei de alimentare iar pe baza rezultatelor scopul masuratorilor este de a asigura siguranta utilizatorului. Masuratorile pot fi efectuate intr-un mod manual, dar foarte utila este capacitatea de a se efectua masuratori intr-un mod automat, cu setari personalizate ale secventelor de masurare ale parametrilor selectati.

 

Tipul testelor:

 • Teste de functionare fara sarcina;
 • Testarea conductorului PE;
 • Testarea rezistentei de izolatie;
 • Testarea curentului de scurgere;
 • Masurarea tensiunii, curentului si puterii;
 • Testarea cablurilor de alimentare IEC si a prelungitoarelor.

 

 YouTube previzualizare imagini

Testarea aparaturii portabile (cunoscuta sub numele de “PAT”, mai exact “Testare PAT” sau “Inspectie PAT”) este un proces prin care aparatura electrica este verificata din punct de vedere al sigurantei in exploatare. De aceea termenul corect pentru intregul proces este cel de inspecție și testare a echipamentelor electrice.

Din pacate, in multe cazuri exista posibilitatea de a intalni aparate aflate in condiții periculoase de lucru. Acestea prezinta atat riscuri foarte mari pentru angajați, cat si de probleme pentru angajatori (mai ales intreprinderile industrial) pentru ca pot interveni nu numai riscul aparitiei unui șoc electric, ci si de riscul declansarii unui incendiu cauzat de defectele acestor aparate.
Asadar, testarea aparaturii portabile (PAT) este o metoda de testare a aparaturii electrice pentru ca utilizatorii, in baza unei intretineri corecte, sa poata fi incredintati ca sunt protejati si ca aparatele functioneaza in deplina siguranta.

Tragic este, si din pacate adevarat, ca de multe ori au existat pierderi de vieti omenesti dar si pagube materiale mergand pina la distrugerea completa a unor imobile (spatii comerciale, sedii de firme, locuinte, hoteluri, etc.) atunci cand s-a declansat un incendiu cauza unor defecte electrice.

De aceea, orice testarea PAT este o prioritate a oricarei politici privind sanatatea si siguranta traiului de zi cu zi, acasa si la locul de munca. Cu toate ca in prezent nu exista o lege concreta care sa precizeze efectuarea de teste la aparatura portabila, exista totusi un cadru legal in temeiul reglementarilor prevazute in I7/2011 – Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor, pentru ca utilizatorii sa se fie instiintati de faptul ca echipamentele electrice folosite sunt sigure.

 

Alte cerințe legale:

In Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca, exista reglementari care obliga atat angajatorul sa asigure protectia angajatiilor si atuturor persoanelor care folosesc locul de munca, astfel:
- Fiecare angajator trebuie sa faca evaluarea adecvata a riscurile privind sanatatea și siguranța angajaților care sunt expuși in timp ce se afla la locul de munca
- Fiecare angajator trebuie sa se asigure ca echipamentele de lucru sunt astfel construite sau adaptate pentru a corespunde doar scopului pentru care este prevazut
- Fiecare angajator trebuie sa elimine riscurile generate de folosirea energiei electrice pentru echipamentelor de lucru, pentru utilaje si pentru aparaturi, dar și sa le mențina in așa fel incat sa previna pericolul de electrocutare.

 

Obligativitatea testarii PAT:

Cu toate ca testarea aparaturii portabile (Testarea PAT) nu este reglementata in legislatie ca o obligatie, ea trebuie asumata ca o cerința privind siguranța folosirii aparaturii portabile, testarea constituind, la randul ei, și dovada intreținerii sistematice a echipamentele si aparaturii portabile.

Pentru ca aparatul supus testarii sa asigure siguranta in exploatare se folosesc echipamente special concepute pentru inspecții PAT cu care se pot realiza aceste teste si incercari.

Legislația precizeaza obligativitatea ca toate sistemele electrice, inclusiv aparate electrice, sa fie intreținute in asa fel astfel incat sa se poata preveni pericolele. Aceste testari si incercarii ale instalatiei electrice sunt impuse de lege pentru toate cladirile cladiri publice sau proprietate privata, mai ales in cazul in care in ele isi desfasoara activitatea angajati ai societatilor comerciale.

 

YouTube previzualizare imagini

 

Scopul verificarilor PAT:

Conform legii, normele de siguranța impun ca aparatele electrice sa  fie sigure in exploatare pentru a impiedica vatamarea lucratorilor.

De aceea, toate echipamente necesita testarea la intervale regulate pentru ca permanent sa existe o siguranța a folosirii acestora in cele bune conditii. Intervalul dintre incercari depinde atat de tipul aparatului cat si de mediul in care este utilizat.

Legea impune angajatorilor sa se asigure ca echipamentele electrice sunt cea mai buna stare de functionare, pentru a se evita un eventual pericolul de natura electrica pentru utilizatori.

eticheta test pat

Este obligatoriu sa fie vizibila dovada Testarii PAT pentru angajati, in formula “Testat PAT pentru siguranța electrica” și ” A nu se utiliza dupa…”, prin etichetele aplicate pe diferitele parți ale echipamentelor electrice utilizate.

Aparatura portabila, echipamentele electrice si instrumentele simple de mana folosite in efectuarea diverselor operatii trebuie inspectate atat vizual cat si din punct de vedere a rezistentei izolatiei. Aceaste testari și inspecții se efecteaza in cadrul unui sistem de intreținere planificata pentru ca sanatatea și securitatea la locul de munca sa nu fie afectate.

 

Intervalul de inspectie si testare a aparaturii portabile

Inspectia si testarea aparaturii portabile trebuie efectuata la un interval de trei luni pentru echipamentele utilizate in constructii,  de un an sau chiar mai mult, in functie de uzura la care sunt supuse in exploatare. Este foarte important sa existe un regim strict pentru intreținerea aparatelor electrice.

De obicei, intr-un mediu cu risc scazut, defectele cele mai periculoase pot fi descoperite prin simpla verificare vizuala a aparatelor, urmarindu-se acele semne evidente de deteriorare, spre exemplu cabluri cu invelisuri roase sau distruse. Descoperirea unor astfel de deteriorari da posibilitate de a se evita un pericol potențial, care se inlatura in prima instanta prin scoaterea din uz a respectivelor aparate.

Un exemplu ar fi cazul in care cablul de alimentare este uzat sau ștecherul este spart.In acest caz utilizatorii trebuie sfatuiți sa nu foloseasca aparatul și sa raporteze acest defect. Informație privind defectul trebuie afisata printr-o nota care sa fie vizibila pentru toti angajatii. S-a constatat ca verificarile vizuale facute de utilizator pot dezvalui peste 90% din defectele aparaturii portabile.

Chiar si in masura in care nu prezinta deteriorari, aparatele portabile trebuiesc testate la intervale regulate pentru a se constata ca exista un grad de protecție adecvat.

Testele PAT depind foarte mult de clasa de izolatie a aparatului si cuprind in general atat testarea continuitatii nulului de protectie, a rezistentei de izolatie cat si teste de polaritate ale cablurilor de alimentare.

 

 

Tipuri de echipamente ce trebuie testate:

Cu toate ca de cele mai multe ori se foloseste termenul „ Testari de tip PAT”, care inseamna “testarea aparaturii portabile”, aceste tipuri de verificari / testari periodice nu se rezuma numai la aparatura portabila.
Testarile de tip PAT sunt obligatorii tocmai pentru a reduce riscul de pericole cauzate de eventuale șocuri electrice sau de incendii provocate de aparatele defecte. Riscul de soc electric poate fi cauzat atat de un echipament portabil cat si de la unul static (fix).
Normativul I7/2011, ofera indrumari cu privire la perioadele la care trebuiesc facute aceste verificari.

 

 

Aparat Portabil
Aparatul portabil este, prin definitie, un aparat cu o greutate mai mica de 18 kilograme și care poate fi mutat, in funcțiune sau nu, dintr-un loc in altul. Un exemplu de astfel de aparat care poate fi usor mutat dintr-un loc in altul: aspirator, mixer alimente, prajitor de paine, etc.

 

Echipamente mobile
Echipamentele mobile sunt acele echipamente care au mai putin de 18 kg și nu sunt fixe si care pot fi prevazute cu roti, rotile sau alte mijloace pentru a facilita mișcarea de catre operator dupa cum este nevoie pentru a se efectua diferite operatii.

 

Aparate de mana
Aparatele de mana sunt acele echipamente portabile destinate a fi ținute in mana in timpul utilizarii normale, ca de exemplu: uscator de par, letcon de lipit.

 

Aparate sau echipamente staționare
Sunt acele echipamente care au o masa mai mare de 18 kg și care nu sunt prevazute cu un manere de transport (de exemplu, frigidere, mașini de spalat, etc.)

 

Aparate sau echipamente fixe
Sunt acele echipamente sau aparate care sunt fixate pe un suport sau intr-o locatie specifica, cele mai multe dintre ele fiind alimentate in mod normal cu un cablu electric fix, (de exemplu instalatiile de uscare de mana de baie).

 

Echipamente pentru tehnologia informațiilor
Echipamentele pentru tehnologia informației includ atat acele echipamente electrice cum ar fi calculatoarele alimentate de la rețea, cat și echipamentele de telecomunicații dar și alte echipamente electronice, cum ar fi imprimantele, fotocopiatoarele, faxurile, și monitoarele.

 

Verificarea dispozitivelor este importanta pentru a mentine eficienta echipamentelor si pentru a asigura functionalitatea in sigurata ale acestora. Intervalele de timp la care trebuie verificate a echipamntele sunt:

 • Verificari curente: se efectueaza de fiecare data inainte de punerea in functiune a unui echipament electric.
 • Verificari periodice:
  • la fiecare 6 luni pentru scule electrice operate ocazional;
  • la fiecare 4 luni pentru scule electrice operate frecvent;
  • la fiecare 2 luni pentru scule electrice operate continuu;
  • dupa fiecare eveniment care ar putea afecta functionarea.

 

 

Standarde privind siguranta echipamentelor electrice:

 • DIN VDE 0701-0702 (VDE 0701-0702): 2008-06: Inspectia dupa repararea si modificarea de echipamente electrice – instrumente de testare periodica a echipamentelor electrice;
 • DIN VDE 0751:2001: Incercarile initiale si periodice ale sistemelor si echipamentelor electrice medicale ;
 • SR EN 60745-1:2003: Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea : Prescriptii generale;
 • SR EN 60950:2002: Echipamente pentru tehnologia informatiei. Securitate;
 • EN 60990:2002: Metode de masurare ale curentilor de atingere si a cond. de protective;   ????
 • EN 60353-1: Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si pentru scopuri similare. Prescriptii generale;
 • EN 61029: Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Prescriptii generale;
 • SR EN 60601-1-1-2003: Aparate electromedicale. Partea 1-1: Cerinte generale de securitate. Cerinte de securitate pentru sistemele electromedicale;
 • EN 60974-4: 2009: Echipamente de sudare cu arc. Partea a 4-a: Inspectie si incercari in functiune.
 • STAS 2612-87: Protectia impotriva electrocutarii. Limite admise;
 • I7-2011 cap. 8: Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor – Verificarea si intretinerea instalatiilor electrice.

 

 

Sursa :   http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_appliance_testing

 

 

Teste de functionare fara sarcina

Testul de functionare in gol este verificarea dupa pornirea dispozitivului. Acest lucru are drept scop verificarea parametrilor de functionare ai echipamentului in vederea evaluarii sale. Verificarea trebuie sa urmareasca aparitia de zgomote anormale in mecanisme, rulmenti si aparitia de scantei la periile colectorului. Testul ar trebui sa dureze cateva secunde […]

Testarea curentului de scurgere

Curentul de scurgere circula de la partile aflate sub tensiune, prin izolatie, catre pamant. Curentul de scurgere include: valoarea curentului prin izolatie; valoarea curentilor de scurgere capacitivi din echipament; care pot proveni de la sistemele de filtare sau de control. Curentul de scurgere afecteaza siguranta functionarii si, uneori, provoaca interferente in cadrul retelei de […]

Testarea cablurilor de alimentare IEC si a prelungitoarelor

Un cablu prelungitor este o sectiune dintr-un conductor electric destinat pentru a creste numarul de echipamente electrice folosite. Prelungitoarele pot fi simple, limitate la un cablu scurt, terminat cu o mufa sau o priza, sau complexe, cu o lungime de mai multi zeci de metri, cu tambur, casete, priza si pot avea, de asemenea, un […]

Testarea rezistentei de izolatie

O valoarea adecvata a rezistentei de izolatie este esentiala pentru siguranta in functionare a echipamentelor. Aceasta ar trebui sa fie masurata, impreuna cu cablul de alimentare. Testul se face intre firele LN scurtcircuitate si piesele metalice expuse ale carcasei. Se verifica atat componentele principale, cat si, orice buloane, terminale sau alte parti metalice. Este posibil, […]

Test conductor PE

Conductorul PE(conductorul de legare la pamant) este testat la dispozitivele din clasa I de protectie (fata de izolatia de baza, toate piesele metalice sunt legate de conductorul de protectie PE in asa fel incat, in cazul deteriorarii izolatiei, acestea nu pot deveni periculoase.). Masuratorile se fac intre contactul de protectie al fisei (sau punctul de […]

Masurarea puterii, curentului si a tensiunii

Aceasta este functia de masurare care permite verificarea unui echipament in stare de functionare in gol sau in sarcina. Se verifica daca dispozitivul consuma energie, in conformitate cu specificatiile producatorului, inclusiv masurarea simultana a tensiunii si curentului. In timpul masuratorilor, instrumentul indica valorile curente ale: Tensiunea dintre conductoarele de nul si faza ULN; Curentul in […]