Manager Energetic


managerAtestat A.N.R.E. Consultanta si reprezentare de specialitate

Reprezentarea societatii la controalele A.N.R.E. ca manager energetic atestat. Intocmirea Declaratiei si a Chestionarului A.N.R.E.

 

 • Reprezentarea societații la controalele A.N.R.E. ca manager energetic atestat
 • Intocmirea Declarației și a Chestionarului A.N.R.E.
 • Intocmirea Planului de Utilizare Eficienta a Resurselor Energetice
 • Urmarirea PUERE
 • Analiza bilanțurilor energetice
 • Oferte preț, pentru servicii, echipamente, materiale energetice
 • Analiza facturilor și a contractelor de furnizare energie electrica, gaze, etc.
 • Negocierea sau renegocierea tarifelor cu furnizorii de energie electrica conform legislației
 • Consultanța in domeniul energeticii industriale.

MANAGER ENERGETIC LEA

 

Legislație

Ordinul nr. 8/2012
Ordinul nr. 8/2012 pentru aprobarea ghidurilor cu recomandari privind achizitionarea de calculatoare, echipamente de copiere/imprimare si echipamente si servicii pentru iluminatul public, prin licitatie publica, pe baza de criterii de eficienta energetica

mai mult »

Decizia nr. 1.765/2013
Decizia nr. 1.765/2013 privind aprobarea machetelor pentru declaratia de consum total anual de energie si pentru chestionarul de analiza energetica a consumatorului de energiechestionarul de analiza energetica a consumatorului de energie

mai mult »

OG nr. 22/2008
Ordonanta privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

mai mult »

 

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice
TABEL DE CONVERSIE privind continutul in energie al unei selectii de combustibili pentru utilizare finala

Produs energetic kJ (PCI) Kgep (PCI) kWh (PCI)
1 kg de cocs 28500 0,676 7,917
1 kg de carbune slab 17200–30700 0,411–0,733 4,778–8,528
1 kg de brichete de lignit 20000 0,478 5,556
1 kg de lignit negru 10500–21000 0,251–0,502 2,917–5,833
1 kg de lignit 5600–10500 0,134–0,251 1,556–2,917
1 kg de sisturi bituminoase 8000–9000 0,191–0,215 2,222–2,500
1 kg de turba 7800–13800 0,186–0,330 2,167–3,833
1 kg de brichete de turba 16000–16800 0,382–0,401 4,444–4,667
1 kg combustibil lichid greu 40000 0,955 11,111
1 kg combustibil lichid casnic 42300 1,010 11,750
1 kg de carburanti (benzina) 44000 1,051 12,222
1 kg de ulei de parafina 40000 0,955 11,111
1 kg de gaz petrol lichefiat 46000 1,099 12,778
1 kg de gaz natural1) 47200 1,126 13,10
1 kg de gaz petrol lichefiat 45190 1,079 12,553
1 kg de lemn (umiditate 25%) 13800 0,330 3,833
1 kg aglomerati/brichete de lemn 16800 0,401 4,667
1 kg de deseuri 7400–10700 0,177–0,256 2,056–2,972
1 MJ caldura derivata 1000 0,024 0,278
3600 0,086 1

 

 

Obiectivele unui manager energetic:

 • Strangerea de informatii si date utile in domeniul eficientei energetice;
 • Obtinerea de sprijin din partea a cat mai multi angajati si membrii ai conducerii executive pentru actiunea continua de promovare a eficientei energetice;
 • Furnizarea unor sfaturi, solutii si informatii tehnice catre toate celelalte sectoare ale organizatiei in scopul eficientizarii preluarii, transformarii, distributiei si consumului energiei;
 • Estimarea efectelor masurilor promovate de el in viitorul previzibil.
 • Aprofundarea cunostintelor fundamentale de conversie a energiei. Economia de energie si politica energetica. Compatibilitate a sistemelor energetice cu mediul natural si social.
 • Aprofundarea cunostintelor despre tehnologiile energetice „curate”, in contextul dezvoltarii durabile;
 • Cunoasterea definitiilor, standardelor si reglementarilor din domeniul eficientei energetice;
 • Dezvoltarea potentialului de a sintetiza si interpreta un set de informatii privitoare la calitatea alimentarii cu energie electrica si termica;
 • Formarea unui mod corect de decizie asupra celor mai adecvate solutii.

 

 • Formarea unui mod corect de decizie asupra celor mai adecvate solutii tehnice, financiare si/ sau organizationale de crestere a eficientei energetice si abilitatea de a comunica si a sustine solutiile alese;
 • Insusirea mijloacelor caracteristice managementului energiei;
 • Aprofundarea cunostintelor privind principiile si procesele fundamentale din echipamentele termice. Tipuri constructive. Regimuri de functionare. Alegerea si dimensionarea echipamentelor;
 • Constientizarea privind necesitatea stringenta a omenirii de utilizare a resurselor regenerabile. Potentialul resurselor regenerabile disponibile si utilizabile. Insusirea principiilor producerii energiei din surse regenerabile. Tendinte si perspective de penetrare pe piata a tehnologiilor regenerabile

Cunoasterea metodelor mijloacelor si sistemelor complexe de masurare, monitorizare si control centralizat in energetica si in MANAGER ENERGETIC ELSdomeniul mediului. Stabilirea modului de procesare a rezultatelor masurarii si interpretarea rezultatelor.

 • Probleme energetice generale ale consumatorilor. Evolutia consumurilor de energie. Tipuri de surse si amplasarea lor in raport cu consumatorii. Functionarea ansamblului sistemelor de alimentare centralizata cu energie. Indicatori ai consumului de energie si a calitatii energiei furnizate;
 • Cunoasterea structurii pietei de energie si a relatiilor dintre principalii participanti. Cunoasterea mecanismelor de functionare a pietelor de energie electrica. Insusirea metodelor de tranzactionare a energiei electrice pe piete.
 • Insusirea metodelor de tranzactionare a energiei electrice pe piete sau burse de energie. Formarea prin simulare a deprinderilor de ofertare a energiei pe piata de energie. Insusirea metodelor si tehnicilor de prognoza a consumului de energie electrica precum si de prognoza a pretului energiei electrice pe pietele concurentiale;
 • Insusirea deprinderilor si cunosintelor de protectie a mediului si resurselor pentru o dezvoltare durabila viitoare. Ciclul de viata al producerii energiei din combustibili solizi si impactul asupra mediulul;
 • Insusirea abilitatii de elaborare a unui plan managerial si a unui plan de finantare a afacerilor;
 • Insusirea cunostintelor avansate de conducere a proceselor si sistemelor energetice utilizand sisteme informatice;
 • Cunoasterea si utilizarea tehnicilor de inteligenta artificiala pentru rezolvarea unor probleme concrete de energetica.

Diagrama Sankey – forma generala si sugestiva a bilantului energetic.

∑Wefi +∑Wg = ∑ Wu+ ∑ Wp+ ∑ Wr

∑ Wefi – suma energiilor efectiv intrate in contur;

∑ Wg – suma energiilor generate in interiorul conturului;

∑ Wu – suma energiilor folosite in mod util;

∑ Wp – suma energiilor pierdute;

∑Wr – suma energiilor recuperate.