Masuratori P.A.T.


MASURATORI PAT – PORTABIL APPLIANCES TESTERmasuratori pat generale

In viata de zi cu zi, suntem inconjurati de dispositive electrice, iar testarea periodica a acestor dispositive este importanta pentru a mentine eficienta echipamentelor si pentru a asigura functionarea in siguranta a echipamentului. In timp ce este utilizat un echipament, este important sa se realizeze pericolele ce le implica functionarea incorecta a acestuia.

Producatorii de echipamente de masurare au dezvoltat aparate speciale pentru testarea sigurantei echipamentelor electrice, luand in considerare cerintele standardelor si reglementarilor cu privire la testele de dispositive electrice.

Aceste echipamente denumite PAT – Portabil Appliances Tester sunt folosite pentru testarea conductorului de protectie,  al rezistentei de izolatie si al curentilor de scurgere si sa efectueze testele functionale, adica masurarea puterii si a altor parametri in timpul functionarii acestor aparate.

Parametrii tehnici si de functionalitate ale testelor echipamentelor electrice ar trebui sa permita o inspectie completaa starii tehnice a echipamentelor electrice si uneltelor, inclusive verificarea parametrilor de baza ai dispozitivelor trifazate. In plus, in scopul de a asigura siguranta utilizatorului, precum si rezultatele corecte ale masuratorilor, instrumentele ar trebui sa verifice parametrii retelei de alimentare. Foarte util este capacitatea de a efectua masuratori intr-un mod automat cu setari personalizate ale secventelor de masurare a parametrilor selectati, precum si intr-un mod manual.

Tipul testelor:

 • Teste de functionare fara sarcina;
 • Testarea conductorului PE;
 • Testarea rezistentei de izolatie;
 • Testarea curentului de scurgere;
 • Masurarea tensiunii, curentului si puterii;
 • Testarea cablurilor de alimentare IEC si a prelungitoarelor.

 YouTube previzualizare imagini

Testarea aparaturii portabile (cunoscuta sub numele de “PAT”, “Inspectie PAT” sau “Testare PAT”) este un proces prin care aparatele electrice sunt verificate din punct de vedere a sigurantei in exploatare. Termenul corect pentru intregul proces este cel de inspecție și de testare a echipamentelor electrice.

De multe ori exista premisele de a gasi aparate in condiții periculoase. Riscurile pentru angajați, angajatori și intreprinderi este foarte mare si aici vorbim, nu numai de riscul de șoc electric, dar si de riscul de incendiu cauzat de defectele acestor aparate.
Testarea aparaturii portabile (PAT), este o metoda de testare a aparaturii electrice, pentru a se asigura ca acestea sunt sigure și au o intreținere corecta.

De foarte multe ori citim in ziare, dar si in prezentarile știrilor de la televiziuni, ca au existat pierderi de vieti omenesti, ca o casa sau un spatiu comercial, sediul unei firme a fost distrus și ca a fost cauza unui defect electric.

Testarea PAT este o parte importanta a oricarei politici privind siguranța si sanatatea. Deși in prezent, nu exista o lege directa care sa precizeze efectuarea de teste la aparatura portabila, exista totusi un cadru legal in temeiul reglementarilor prevazute in I7/2011 – Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor, pentru a se asigura ca echipamentele electrice folosite sunt sigure.

 

Alte cerințe legale
Exista reglementari, atat in Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca, care obliga atat angajatorul  cat și angajatii si reprezentantii lor sa asigure securitatea tuturor persoanelor care folosesc locul de munca, astfel:
- Fiecare angajator trebuie sa faca evaluarea adecvata a riscurile pentru sanatatea și siguranța angajaților sai la care sunt expuși in timp ce la locul de munca
- Fiecare angajator trebuie sa se asigure ca echipamentele de lucru sunt astfel construite sau adaptate astfel incat sa corespunda scopului pentru care este prevazut
- Sa elimine riscurile generate de energia electrica prin utilizarea echipamentelor de lucru, utilajelor,  aparaturi, dar și sa fie menținute in așa fel incat sa previna pericolul de electrocutare. 

 

Obligativitatea testarii PAT:

Testarea aparaturii portabile (Testarea PAT) nu este reglementata in legislatie ca o obligatie, ci mai degraba o cerința privind intreținerea in siguranța a aparaturii portabile, dar și o dovada de intreținere sistematica pentru toate echipamentele si aparatura portabila.

Echipamente de testare special concepute pentru inspecții PAT, sunt in masura sa realizeze teste si incercari care sa confirme ca aparatul supus testarii asigura siguranta in exploatare.

Legislația impune ca toate sistemele electrice (inclusiv aparate electrice) sa fie menținute (in masura care este posibil) pentru a preveni pericolele. Aceste testari si incercarii ale instalatiei electrice sunt obligatorii pentru toate cladirile unde exista angajati, fie ca sunt cladiri publice sau particulare.

YouTube previzualizare imagini

 

Scopul verificarilor PAT:

Normelor de siguranța impun ca aparatele electrice sa  fie sigure in exploatare pentru a impiedica vatamarea lucratorilor.

Astfel, toate echipamente necesita testarea la intervale regulate pentru a asigura siguranța permanenta. Intervalul dintre incercari depinde foarte mult de tipul aparatului, dar mai ales de mediul in care este utilizat.

Legea cere angajatorilor sa se asigure ca echipamentele electrice sunt menținute in stare buna de functionare, pentru a preveni un eventual pericolul de natura electrica pentru utilizator.eticheta test pat

Dovada Testarii PAT este obligatoriu sa fie vizibila pentru lucratori, in forma de informare “Testat PAT pentru siguranța electrica” și ” A nu se utiliza dupa …” Etichetele aplicate pe diferitele parți ale echipamentelor electrice utilizate.

Testarea și inspecția aparaturii portabile, a echipamentelor, dar si instrumentele simple de mana folosite in efectuarea unor operatii, trebuiesc inspectate vizual dar si din puct de vedere a rezistentei izolatiei. Aceaste testari și inspecții, se efecteaza in cadrul unui sistem de intreținere planificata privind sanatatea și securitatea la locul de munca.

 

Intervalul de inspectie si testare a aparaturii portabile

Intervalul de inspectie si testare a aparaturii portabile variaza intre trei luni pentru echipamentele utilizate in constructii, un an sau mai mult in functie de uzura la care sunt supuse in exploatare. Este foarte important sa avem un regim de intreținere pentru aparatele electrice.

Intr-un mediu cu risc scazut defectele cele mai periculoase pot fi gasite prin simpla verificare vizuala a aparatelor, urmarind semne evidente de deteriorare, cum ar fi cablurile roase. Descoperirea unor deteriorari reprezinta semnale de pericol potențial, pe care le puteti inlatura scotand din uz acel aparat.

De exemplu, in cazul in care cablul de alimentare este uzat sau ștecherul este spart, utilizatorii au nevoie sa fie sfatuiți sa nu foloseasca aparatul și sa raporteze acest defect. Aceasta informație poate fi afisata sa zicem prin utilizarea unui poster sau intr-o nota care sa fie vizibila tuturor angajatilor. Verificarile vizuale facute de utilizator pot descoperii peste 90% din defectele aparaturii portabile.

Chiar daca nu prezinta deteriorari, aparatele portabile trebuiesc testate la intervale periodice pentru a masura faptul ca avem un grad de protecție adecvat.

Testele PAT depind foarte mult de clasa de izolatie a aparatului si cuprind in general testarea continuitatii nulului de protectie, rezistenta de izolatie si teste de polaritate a cablurilor de alimentare.

 

Tipuri de echipamente ce trebuie testate:

Deși termenul folosit „ Testari de tip PAT”, care prin traducere inseamna testarea aparaturii portabile, aceste tipuri de verificari/testari periodice nu se rezuma numai la aparatura portabila.
Motivul pentru care sunt obligatorii testarile tip  PAT, este de a reduce riscul de pericol din cauza șocurilor electrice, dar și incendiile provocate de aparatele defecte. Exista astfel riscul de soc electric atat de la un echipament portabil, cat si de la unul static (fix).
Normativul I7/2011, ofera indrumari cu privire la perioadele la care trebuiesc facute aceste verificari.

 

Aparat Portabil
Prin aparat portabil se ințelege, un aparat cu o greutate mai mica de 18 kilograme și care este destinat sa fie mutat in funcțiune sau nu, dintr-un loc in altu. Exemplu de astfel de aparate care pot fi usor mutate dintr-un loc in altu: aspirator, prajitor de paine, mixer alimente, etc.

 

Echipamente mobile
Aceste echipamente au sub 18 kg sau mai puțin  și nu sunt fixe, pot fi prevazute cu roti, rotile sau alte mijloace pentru a facilita mișcarea de  catre operator dupa cum este necesar  pentru a efectua diferite operatii.

 

Aparate de mana
Acestea sunt echipamente portabile,  destinate a fi ținute in mana in timpul utilizarii normale, de exemplu, uscator de par, letcon de lipit.

 

Aparate/Echipamente staționare
Acest echipament are o masa mai mare de 18 kg și nu este prevazut cu un maner de transport, de exemplu, frigider, mașini de spalat.

 

Aparate/Echipamente fixe
Sunt acele echipamenet sau un aparate care sunt fixat pe un suport sau intr-o locatie specifica, multe dintre aceste aparate fiind alimentate in principal dintr-un cablu electric  fix, de exemplu  Instalatii de uscare de mana de baie, etc

 

Echipamente pentru tehnologia informațiilor
Echipamentle pentru tehnologia informației includ acele echipamente electrice, cum ar fi calculatoarele alimentate de la rețea, cat și echipamente de telecomunicații, precum și alte echipamente electronice, cum ar fi imprimante, fotocopiatoare, faxuri, dar și monitoare pentru a numi doar cateva.

 

Verificarea dispozitivelor este importanta pentru a mentine eficianta echipamentelor si pentru a asigura functionalitatea in sigurata a echipamntului. Intervalele de verificare a echipamntelor sunt:

 • Verificari curente – se efectueaza de fiecare data inainte de punerea in functiune a unui echipament electric.
 • Verificari periodice:
  • la fiecare 6 luni pentru scule electrice operate ocazional;
  • la fiecare 4 luni pentru scule electrice operate frecvent;
  • la fiecare 2 luni pentru scule electrice operate continuu;
  • dupa fiecare eveniment care ar putea afecta functionarea.

 

Standarde privind siguranta echipamentelor electrice:

 • DIN VDE 0701-0702 (VDE 0701-0702): 2008-06: Inspectia dupa reparare, modificarea de echipamente electrice – instrumente de testare periodica a echipamentelor electrice;
 • DIN VDE 0751:2001: Incercarile initiale si periodice ale sistemelor si echipamentelor electrice medicale ;
 • SR EN 60745-1:2003: Unelte electrice cu motor portabile. Securitate. Partea 1:Prescriptii generale;
 • SR EN 60950:2002: Echipamente pentru tehnologia informatiei. Securitate;
 • EN 60990:2002: Metode de masurare a curentilor de atingere si a cond. de protective;
 • EN 60353-1: Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic si scopuri similare. Prescriptii generale;
 • EN 61029: Securitatea uneltelor electrice cu motor transportabile. Prescriptii generale;
 • SR EN 60601-1-1-2003: Aparate electromedicale. Partea 1-1: Cerinte generale de securitate. Cerinte de securitate pentru sistemele electromedicale;
 • EN 60974-4: 2009: Echipament de sudare cu arc. Partea 4: Inspectie si incercari in functiune..
 • STAS 2612-87: Protectia impotriva electrocutarii. Limite admise;
 • I7-2011 cap. 8 Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor – Verificarea si intretinerea instalatiilor electrice.

 

Sursa :   http://en.wikipedia.org/wiki/Portable_appliance_testing