Daily Archives: 10 decembrie 2013


OG nr. 22/2008

OG nr. 22/2008 Capitolul I – Dispozitii generale Art. 1 (1) Scopul prezentei ordonante il constituie crearea cadrului legal pentru elaborarea si aplicarea politicii nationale de eficienta energetica. (2) Prezenta ordonanta se aplica furnizorilor de servicii energetice, prin care se realizeaza masuri de imbunatatire a eficientei energetice, distribuitorilor de energie, operatorilor sistemului de distributie si […]

Decizia nr. 1.765/2013

Decizia nr. 1.765/2013 Avand in vedere prevederile art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 409/2009, in temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. […]

Ordinul nr. 8/2012

Ordinul nr. 8/2012 In baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, cu completarile ulterioare, in temeiul […]

Proiectare

PROIECTARE SI EXECUTIE Proiectarea si executia urmatoarelor instalatii electrice: Prize de pamant; Tablouri electrice; Bransamente electrice; Automatizari industriale – Dezvoltare software SCADA; Iluminat electric; Instalatii paratrasnet.   PRIZE DE PAMANT Priza de pamant este un conductor metalic sau un ansamblu de conductoare metalice interconectate sau alte parti metalice cu rolul de a disipa sarcinile electrice […]

Termoviziune

Lucrari de verificari instalatii electrice si cladiri cu termoviziune : Audit energetic cladiri , receptii de lucrari de izolatie, proiectare audit energetic Instalatii electrice , depistarea zonelor de contact cu temperatura ridicata.   Domeniile unde termoviziunea are un rol din ce in ce mai important sunt tot mai multe si mai diversificate: Energetica – testare […]

termoviziune-conductoare-electrice
servicii2

Servicii

-> Verificari electrice PRAM – conform stas si proceduri normate LABORATOARE DE INCERCARI Verificari profilactice PRAM  -  rezistenta de dispersie prize de pamant Verificari PRAM pentru continuitati:  racord centura priza de pamant, motoare si tablouri electrice Verificari materiele electroizolante: manusi, cizme, covor electroizolant. Masuratori si verificari in vederea PIF a instalatiilor electrice, de incalzire, ventilatie […]

Autorizari SSM Electricieni

Autorizari interne electricieni – SSM.   Eliberare „Talon de electrician autorizat”. Firma noastra efectueza periodic la sediul beneficiarului examenul pentru autorizarea electricienilor pe filiera SSM. Autorizarea se efectueaza in baza procedurii tehnice interioare ce respecta planul HSSE al beneficiarului. Dosarul de autorizare interna electricieni pentru joasa tensiune (j.t.) contine urmatoarele documente: 1. Decizie comisie de examinare […]

cuprins autorizare electrician
Page 31 - Product Support - ABOUT SERVICE CONTRACTS - Image 1

Mentenanta

Daca reprezinti o persoana juridica care utilizeaza un numar ridicat de aparate electrice atunci esti in situatia privilegiata de a beneficia de reduceri importante ale costurilor reparatiilor, diagnosticare gratuita și multe alte avantaje prin incheierea unui contract de intreținere și reparație (fiecare contract este negociat in funcție de necesitațile companiei).   De ce este important […]

Executie

PROIECTARE SI EXECUTIE Proiectarea si executia urmatoarelor instalatii electrice: Prize de pamant; Tablouri electrice; Bransamente electrice; Automatizari industriale – Dezvoltare software SCADA; Iluminat electric; Instalatii paratrasnet.   PRIZE DE PAMANT Priza de pamant este un conductor metalic sau un ansamblu de conductoare metalice interconectate sau alte parti metalice cu rolul de a disipa sarcinile electrice […]

img
verificari-pram

Verificarea Instalatiei Electrice

1. Instalatiile electrice trebuie sa fie verificate in timpul executiei si inainte de punerea in functiune de catre executant conform ghidului, GP 052, normativelor C 56, PE 116, NSSMUEE 111 si CEI 60364-6-61.   2. In timpul executiei se face o verificare preliminara. Dupa executarea instalatiei electrice se face verificarea definitiva, inainte de punerea in functiune, […]