Decizia nr. 1.765/2013


Decizia nr. 1.765/2013

Avand in vedere prevederile art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 409/2009, in temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. s) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei emite prezenta decizie.

Art. 1.

Se aproba machetele pentru declaratia de consum total anual de energie si pentru chestionarul de analiza energetica a consumatorului de energie, prevazute in anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta decizie.

Art. 2.

Directia generala reglementare, monitorizare si autorizare in domeniul eficientei energetice duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3.

La data intrarii in vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 122/2011 privind aprobarea machetelor pentru declaratia de consum total anual de energie si pentru chestionarul de analiza energetica a consumatorului de energie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 26 ianuarie 2011.

Art. 4.

Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei,
Niculae Havrilet

Bucuresti, 12 iunie 2013.

Nr. 1.765.